Başlangıç ve Bitiş Tarihi
06.06.2017- 30.06.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:06- 12:06
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavı

Sevgili Öğrenciler!

22 Haziran'da yapılacak yabancı dilde yeterlik (muafiyet) sınavına katılmak için en geç 19 Haziran'a kadar Yüksekokul Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Dilekçelerinizi elden teslim edebilir, faks ile gönderebilir veya ıslak imza atıldıktan sonra tarayıcıdan taratılarak mayar@adanabtu.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. Sınav yeri ve saatine ilişkin bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

 

Not 1: Sınava ilişkin hükümler Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nde belirtilmiştir.

Not 2: Dilekçesini önceden vermiş veya bütünleme sınavı sonucuna göre başarılı olmuş öğrencilerin dilekçe vermelerine gerek bulunmamaktadır.