Başlangıç ve Bitiş Tarihi
06.06.2017- 30.06.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:06- 12:06
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Make-up Exam Schedule (Prep. Students)

15.06.2017 (Thursday) (Room 19)

Language Use & Reading & Speaking
Start time: 09.30


15.06.2017 (Thursday) (Room 19)
Listening & Writing
Start time: 13.30