Başlangıç ve Bitiş Tarihi
21.07.2017- 21.07.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:07
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2017 – 2018 Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru ve Kontenjanları
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU DUYURUSU
21/09/2013 Tarihli, 28772 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal  İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Eklenen Ek Madde-1 kapsamında merkezi yerleştirme puanına göre başvuruda bulunacak adayların  aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç 15 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili Fakülte ve  Yüksekokul Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
- Başvuru Dilekçesi Tıklayınız.  
- Adayın ÖSYM’ce yerleştirildiği yıla ait ÖSYS  Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı ile puan türü, puanı ve başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı, 
- Yeni tarihli, sınıfını belirten Öğrenci Belgesi,
- Öğrenci Not Belgesi (Transkript)
- Disiplin cezası almadığını gösteren belge,
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  
- Üniversite kataloğunda yer alan, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi
- Daha önce yatay geçiş yapmadığını gösterir bir belge (Kurumdan onaylı belge)