Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 2015-2016 Akademik Yılı için öğrenci almaya başlamıştır.

Genel Bilgi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi YADYO bünyesinde yazılı ve sözlü çeviri alanında eğitim ve öğretim yapmayı amaçlayan İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 2013 yılının Ağustos ayında kurulmuştur ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Akademik Yılı için almaya başlamıştır.

 İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü dört yıllık lisans programının amacı,  diller ve kültürlerarası iletişime olan ihtiyacın hızla arttığı küreselleşen dünyada, Türkçe ve İngilizce dillerine hâkim, her iki dilin kültürünü iyi tanıyan, İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapacak düzeyde bilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.  Bölümümüz kendini sürekli yenileyen, dinamik, ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşmaları ve projelerle desteklenen bir program yürütmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Türkiye’de uluslararası düzeyde çeviri eğitimi veren, hem ulusal hem uluslararası alanda köklü üniversitelerle, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımı ve işbirliği içerisinde olan, yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan, dinamik ve yenilikçi bir bölüm olmak.

Misyon

Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, evrensel değerlere sahip,  sentez yeteneği güçlü, İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, teknik, tıp, siyaset bilimi, edebiyat, ekonomi, tarih gibi konularda alan bilgisine, terminolojisine sahip, çevirmenlik mesleğinin etik değerlerini benimsemiş sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.